umws

24 stories by umws

Ruhaniyah Aktivis Dakwah

Seorang Da’i, kehidupan dakwahnya akan hampa dari nilai, wibawa, dan pengaruh. Manakala dia tidak membekali diri dengan bekal da’wah...

Feb 10 · 32 sec read >

Kewibawaan Iman

Siapa yang dengan melihatnya kamu tidak terdidik, maka ia bukan pendidik Kewibawaan iman seorang...

Feb 10 · 27 sec read >

Proaktif, Inisiatif, dan Perjalanan Panjang

Para shahabat diutus oleh Rasulullah SAW mengembara ke berbagai pedalaman untuk menyampaikan kalimat Islam dan menyampaikan kabar gembira tentang...

Feb 10 · 39 sec read >

Di Antara Dua Tarikan

Aktivis dakwah yang beriman tidak akan dapat lepas dari dua tarikan, yaitu: Tarikan imannya, niatnya, kemauannya, pemikirannya, dan rasa...

Feb 10 · 51 sec read >