All Stories

Simaklah Niatmu

Dakwah tidak akan memperoleh kemenangan kecuali bila dalam janji para da’inya kepada tugas dan Tuhannya tidak memberikan bagian apa...

Feb 10 · 25 sec read >

Perhatikanlah Waktu

Al Qur’an dan as Sunnah memberi perhatian besar terhadap waktu dalam berbagai versi dan dengan penggambaran yang beraneka ragam...

Feb 10 · 1 min read >

Jika Kita Bertakwa

Al Qur’anul Karim telah memberi gambaran yang gamblang tentang apa yang diperoleh seorang manusia jika dia bertaqwa kepada Allah....

Feb 10 · 44 sec read >

Dekatilah Pintu Istiqomah

Suatu dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, jika ingin istiqomah, diharuskan mendekat ke pintu istiqomah itu sendiri, sedangkan jalan...

Feb 10 · 39 sec read >

Ruhaniyah Aktivis Dakwah

Seorang Da’i, kehidupan dakwahnya akan hampa dari nilai, wibawa, dan pengaruh. Manakala dia tidak membekali diri dengan bekal da’wah...

Feb 10 · 32 sec read >

Kewibawaan Iman

Siapa yang dengan melihatnya kamu tidak terdidik, maka ia bukan pendidik Kewibawaan iman seorang...

Feb 10 · 27 sec read >

Proaktif, Inisiatif, dan Perjalanan Panjang

Para shahabat diutus oleh Rasulullah SAW mengembara ke berbagai pedalaman untuk menyampaikan kalimat Islam dan menyampaikan kabar gembira tentang...

Feb 10 · 39 sec read >

Di Antara Dua Tarikan

Aktivis dakwah yang beriman tidak akan dapat lepas dari dua tarikan, yaitu: Tarikan imannya, niatnya, kemauannya, pemikirannya, dan rasa...

Feb 10 · 51 sec read >